Chovatelská poradna

KOMPLETNÍ A PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE V ZÁPISNÍM – CHOVATELSKÉM ŘÁDU CMC – ZDE

 

Založení chovatelské stanice

Pokud vlastníte fenku a chcete odchovávat štěňátka s průkazemF původu, tak si budete muset založit chovatelskou stanici, tedy přesněji zažádat o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice. Počítejte s tím, že proces trvá minimálně tři měsíce, takže si to nenechávejte na poslední chvíli.

O mezinárodně chráněný název může žádat pouze osoba starší 18 let (právně způsobilá) s trvalým pobytem v České republice. Za život můžete vlastnit jen jednu chovatelskou stanici.

Formulář žádosti naleznete na stránkách ČMKU nebo níže. Nelze ho podávat elektronicky, takže jej vytisknete, čitelně vyplníte a společně s oboustrannou kopií občanského průkazu zašlete na uvedenou adresu. Napsat můžete až šest potenciálních názvů, z nichž vám bude jeden vybrán. Název nesmí být totožný s již existující zaregistrovanou chovatelskou stanicí. Toto si můžete ověřit na stránkách FCI.

Certifikát s vybraným názvem vaší chovatelské stanice je po schválení ČMKU a FCI zaslán na dobírku na vámi uvedenou adresu a cena za tento úkon je 1.815 Kč.

Formulář – Žádost o založení CHS

 

Uchovnění

Pro uchovnění psa/feny je nutné absolvovat:

 • bonitaci 
 • rentgenové vyšetření kyčelních (DKK) a loketních kloubů (DLK) 
 • stanovení DNA profilu
 • doporučené je testování spondylózy a vyšetření ataxie (SDCA1, SDCA2)

 

Postup bonitace: 

 1. výběr termínu bonitace – v našem klubu máme každý rok 2 bonitace – jarní a podzimní. Informace jsou vždy zveřejněné – plánované bonitace
 2. přihláška + platba – přihlášení můžete provést online – online přihláška na bonitaci nebo zaslat poštou – přihláška ke stažení
 3. účast na bonitaci – o tom, jak přesně bonitace probíhá se dočtete v bonitačním řádku
  —–

Postup DNA:

 1. elektronické objednání = online Žádanka o vyšetření  PODROBNÝ NÁVOD, JAK OBJEDNAT VYŠETŘENÍ – nezapomeňte vyplnit, že jste členy CMC klubu, aby vám mohla být přidělena sleva, kterou má náš klub sjednanou. Po vyplnění online formuláře vám přijde Potvrzovací e-mail, ve kterém budete mít pokyny k odběru vzorků, číslo vašeho vzorku a platební údaje.
 2. odběr DNA – k odběru DNA si vytiskněte Potvrzení správnosti původu biologického materiálu a údajů o zvířeti, do kterého si vyplňte číslo vašeho vzorku, které vám bylo přiděleno a zasláno v Potvrzovacím e-mailu. Veterinární lékař vám odebere vzorek DNA, potvrdí formulář a zašle odebraný vzorek do Laboratoře Genomia. Potvrzení o identitě zvířete pošlete jako chovatel chovatelské komisi (Michaele Krupkové) – poštou a nebo elektronicky.
  V případě testování genetického profilu preferujeme vzorky krve. Analýza je velice citlivá na kvalitu DNA. Vzorek stěru lze použít, musí být však velmi dobře provedený. Pokud je třeba odběr opakovat z důvodu špatné kvality stěru, laboratoř zákazníkovi účtuje opakovanou analýzu v plné výši.
 3. vyhodnocení DNA – vyhodnocení profilu DNA zašle laboratoř Genomia s.r.o. majiteli psa/feny. DNA profil musí být chovatelské komisi poskytnut nejpozději v době zaslání průvodní dokumentace k prvnímu vrhu (platí pro feny) nebo před uskutečněním prvního krytí (platí pro psy).
  —–

Postup RTG: 

 1. objednání RTG – a) zrentgenovat psa můžete na své klinice, vyhodnocení však musí provést MVDr. Jaromír Ekr www.vetklinika.cz
  b) zrentgenovat můžete u MVDr. Ekra, vyhodnocení proběhne okamžitě po rentgenu CENIK
 2. zápis RTG – výsledek rentgenů se zapisuje do Průkazu původu – zapisuje Poradce chovu (zdarma) nebo Plemenná kniha (poplatek 133 Kč).

Články k DNA a RTG, bonitační řád

Postup přeregistrace/uchovnění:

Majitel chovného jedince zašle doporučeně na adresu ČKS (Český kynologický svaz, z. s.; U Pergamenky 3; 170 00  Praha 7) : 

 • originál průkazu původu (majitel chovného jedince musí být zapsán v PP)
 • originál bonitační karty
 • DKK a DLK rentgenové vyšetření
 • DNA profil

Výběr vhodného krycího psa 


S ohledem na základní cíl chovu je nutné při volbě krycího psa, dodržet podmínku, že koeficient příbuzenské plemenitby u chovného páru Fx ≤ 0,05 (koeficient příbuznosti dle Wrightova  vzorce nebude větší něž 5 %; výpočet proveden ve čtyřech generacích). Ve vyjímečných a chovatelem odůvodněných případech může poradce chovu povolit spojení, kde vypočtený Fx uvedenou hodnotu překračuje.

Pokud chovatel plánuje opakované spojení a v jejich předchozím odchovu se objevily závažné geneticky podmíněné vady, nebude toto spojení povoleno.
V rámci potírání výskytu dysplazie kyčelního kloubu (DKK) lze spolu pářit jedince, pokud u obou DKK není vyšší než 1/1. V případě, že jeden z nich má vyšší stupeň než 1/1 (1/2, 2/1 nebo 2/2) musí být  druhý partner bez nálezu, tedy 0/0.

 

Krycí list

Krycí list patří mezi základní chovatelské dokumenty. Vystavení krycího listu je pro členy CMC klubu zdarma.

Dle platného chovatelského řádu CMC je volba krycího psa plně v kompetenci chovatele. Musí však při tom dodržet podmínky chovatelského řádu klubu. V případě jejich nedodržení se chovatel vystavuje riziku postihu, případně dokonce nevystavení průkazů původu potomkům.

Zájemce o krytí může zvolit jeden ze dvou postupů:

 

 1. Krytí na vlastní odpovědnost – stačí stáhnout krycí list z www.malinoisclub.cz a vyplnit ho. Při krytí je třeba krycí list nechat potvrdit majitelem krycího psa. Vyplněný krycí list je třeba do 7 dnů po krytí poslat v originále na adresu: Bc. Dita Finsterle, Veterinární klinika HKVet s.r.o., Na Brně 566, 500 06 Hradec Králové.
  Při tomto postupu zodpovídá chovatel za to, že spojení i rodiče splňují všechny podmínky chovatelského řádu Czech Malinois Clubu.
 2. Krytí po konzultaci s poradcem chovu – v případě, že chovatel chce pro plánované spojení konzultaci s poradcem chovu, pošle vyplněnou žádost o krycí list elektronicky nebo poštou na adresu poradkyně chovu, Michaely Krupkové. Adresa: Michaela Krupková, Brozany  119, 533 52 Staré Hradiště Email: chovatelskakomise@seznam.cz Žádost je třeba poslat na výše uvedenou adresu minimálně 6 týdnů před plánovaným krytím. V případě nedodržení tohoto termínu nelze zaručit včasné potvrzení krycího listu.

Poradce chovu pošle zpět na adresu chovatele, obvykle do 14 dnů od doručení žádosti, vystavený krycí list. Vystavením krycího listu poradcem chovu přebírá za to, že spojení splňuje podmínky chovatelského řádu CMC.

Další postup je stejný jako při variantě 1. Do 7 dnů po krytí pošle chovatel krycí list v originále na adresu: Bc. Dita Finsterle, Veterinární klinika HKVet s.r.o., Na Brně 566, 500 06 Hradec Králové.

Krycí list je ke stažení v členské sekci po přihlášení 
Kontakty

export-dotaznik
Postup_pri_zapisu_stenat

 

Krytí 

Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci belgický ovčák – malinois (mezivarietní křížení je zakázáno), kteří jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici a na základě platného krycího listu. Bez řádně vyplněného krycího listu nesmí být fena nakryta.

Po krytí chovatel posílá řádně vyplněný krycí list zpět na adresu:  Bc. Dita Finsterle, Veterinární klinika HKVet s.r.o., Na Brně 566, 500 06 Hradec Králové. Nejpozději do 7 dnů od krytí.

Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, a je nutný k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.

 

Narození štěňat 

Po narození štěňat je chovatel povinnen do 5 dnů vrh písemně nebo elektronicky ohlásit na email: chovatelskakomise@seznam.cz

zde uvede:

– základní identifikační údaje vrhu
– datum krytí a porodu
– počet štěňat, pohlaví, počet mrtvě narozených štěňat atd.
– případné info o použití kojné feny a adresu, kde se příp.štěňata z vrhu nachází

Chovatelská komise do 7 dnů pošle chovateli doklady k zápisu štěňat do plemenné knihy, včetně průvodního dopisu, který obsahuje informace o zápisu vrhu a co a kam posílat.

Chovatel je povinnen doručit doklady k zápisu jeho vrhu chovatelské komisy do 60. dnů od narození štěňat. Doklady musí být kompletní dle průvodního dopisu a řádně vyplněný. V případě nedostatků posíláme doklady k zápisu zpět chovateli a klub bude požadovat úhradu nákladů.

Adresa příjmu dokladů:
Bc. Dita Finsterle, Veterinární klinika HKVet s.r.o., Na Brně 566, 500 06 Hradec Králové. 

 

Kontakty na chovatelskou komisi:

Poradce chovu, Evidence zdraví chovu BO a DNA profilů: Mgr. Michaela Krupková PhD. – 737 035 552
Evidence a agenda dokladů k zápisu vrhů: Bc. Dita Finsterle – 605 721 786

chovatelskakomise@seznam.cz

 

KOMPLETNÍ A PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE V ZÁPISNÍM – CHOVATELSKÉM ŘÁDU CMC – ZDE