Inforservis

Infoservis 11/2017 (zaslaný 21.1.2018)

Vážení,

rád bych Vás ještě jednou pozval na členskou schůzi Czech Malinois Clubu z.s., která se koná 27.1. od 10 hodin v restauraci Staroholická v Holicích.

1. Program členské schůze

1. zahájení, volba návrhové komise, schválení programu
2. zpráva prezidenta klubu
3. zpráva pokladní
4. zpráva výcvikáře
5. zpráva poradkyně chovu
6. Informace o provozu webových stránek klubu
7. vyhlášení reprezentace pro MS FMBB 2017
8. plán akcí pro rok 2018
9. Projednání návrhů výboru klubu pro další činnost klubu
 Podpora chovatelů a členů CMC
 Rozvoj webových stránek klubu
 Zdravotní karty vrhů
 Volba Dušana Pospíchala pro další období do výboru FMBB
10. různé
11. diskuse
12. návrh usnesení a závěr

2. Členské příspěvky 2018

Chtěl bych upozornit všechny, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky na rok 2018. Příspěvky je třeba zaplatit nejpozději do 31.1.2018. V případě pozdější platby je nutné znovu zaplatit zápisné.

Za výbor našeho klubu bych chtěl všem popřát mnoho úspěchů v kynologické sezóně 2018!

Za Výbor CMC
Jaroslav Kratochvíl
Prezident Czech Malinois Clubu

____________________________________________________________________________________

Infoservis 10/2017 (zaslaný 17.12.2017)

Vážení,

jménem Výboru CMC klubu Vám chci popřát příjemné prožití Vánočních svátků, hodně klidu a pohody Vám i Vašim rodinám. V novém roce pak hodně zdraví a úspěchů. Ať se Vám daří se psy i v životě.

V tomto infoservisu Vám zasílám návrhy pro nadcházející členskou schůzi CMC, které byly projednány a schváleny Výborem klubu. Budeme rádi za zpětnou vazbu od členské základny CMC. Veškeré připomínky a další návrhy zasílejte do 31.12.2017 jako odpověď na tento infoservis. Budou výborem projednány a případně zařazeny k projednání členskou schůzí.

Návrhy pro členskou schůzi 2018:

1) Podpora členů ze strany CMC

– CMC chce podporovat své členy, kteří jsou jeho členy dlouhodobě, nikoliv členy, kteří do klubu vstupují z pragmatických důvodů.
– CMC chce podporovat chovatele, kteří v klubu chovají, odměňovat je za dobu a intenzitu chovu.

Jak to bude prakticky fungovat:

a) Podpora reprezentace

– Nyní CMC podporuje reprezentanty na MS FMBB ve sportovní kynologii více než jiné kluby s výjimkou ČKS a ČKNO (plná podpora výdajů na cestu, ubytování, startovné, repre kombinézy). Tato podpora není nijak nároková a je třeba stanovit její podmínky.
– Na plnou podporu bude mít nárok reprezentant, který je členem CMC nejméně 2 roky.
– V případě, že je reprezentant členem klubu nejméně 1 rok, má nárok na 50% podpory výdajů na cestu a ubytování a 100% výdajů na startovné a repre oblečení.
– V případě, že je reprezentant členem klubu méně než rok, má nárok na 100% výdajů na startovné a repre oblečení.
– Výbor klubu může ve výjimečných případech (nový člen, který dosáhne vynikajícího výsledku na MS) schválit navýšení této odměny.

b) Podpora chovatelů v klubu

– Cílem je podpořit chovatele, kteří dlouhodobě chovají v klubu CMC.
– Pouze chovatelé, kteří chovají v CMC dostanou možnost inzerce na nových, optimalizovaných stránkách klubu (viz. dále).
– Chovatelé, kteří v klubu chovají déle než 5, 10 let, dostanou slevu 25%, 50% na chovatelské poplatky klubu (bonitace, platí nám ještě něco jiného?).
– Chovatelé, kteří odchovali v uplynulém roce více než 1 vrh, dostanou věcnou odměnu na členské schůzi klubu (např. krmení).

c) Podpora dlouholetých členů

– Dlouholetým členům klubu, kteří se zasloužili o fungování CMC, může být na návrh členské schůze schváleno čestné členství CMC, případně jim může být rozhodnutím výboru dán věcný dar.

2) Úpravy webu CMC

Cíle úpravy a optimalizace webových stránek CMC:
– Větší viditelnost činnosti klubu v rámci internetové komunity v ČR i zahraničí.
– Významně zvýšit efektivitu stránek pro nabídku štěňat a krycích psů členů klubu.

Úpravy:
– Optimalizace webu pro internetové prohlížeče
– Vytvoření anglické verze webových stránek
– Rozšíření inzertní nabídky chovatelů (možnost doplnění nabídky fotografiemi, provázání nabídky se sociálními sítěmi, provázání nabídky s případnými videi na youtube, anglická verze inzerce)
– Rozšíření informací pro členy klubu i příznivce plemene (bližší info po analýze webu).
– Výsledkem úprav bude mimo jiné výrazná pomoc chovatelům klubu při prodeji jejich štěňat.

3) Zdravotní karty vrhů

– Přímo souvisí s úpravou webu.
– Vytvořit zdravotní karty pro odchované vrhy. Chovatelé v nich budou vyplňovat zdravotní profily jednotlivých odchovaných štěňat (prostřednictvím webmastera).
– Vše bude v přehledných tabulkách po jednotlivých vrzích, řazeno chronologicky. Možnost vyhledávání přes chovatelskou stanici nebo přes rodiče.
– Předjednáno s některými chovateli, nikdo neodmítl informace poskytnout.
– Než by se systém spustil – získání info od největších chovatelů, předvyplnění tabulek, než se karty zveřejní.
– Klub tak nejen dokáže zájem o co nejlepší přehled o zdraví plemene, ale bude to i významný posun k získání přehledu o zdraví populace
– Obsah tabulky byl zkonzultován s chovatelskou komisí.

4) Dušan Pospíchal a jeho podpora při další volbě do Výboru FMBB

– V roce 2018 končí volební období ve výboru FMBB Dušana Pospíchala.
– Vzhledem k jeho chování vůči CMC (nekomunikace, nespolupráce na přípravách MS FMBB, lživé informace o krocích CMC na jednáních FMBB) výbor nedoporučuje podpořit kandidaturu Dušana Pospíchala na další období.
– Dle rozhodnutí na posledním plenárním zasedání FMBB má klub do dalšího plenárního zasedání poskytnout písemně informace od důvodech pro návrh odvolání Dušana Pospíchala z Výboru FMBB. Výbor všem zástupcům členských zemí FMBB tyto informace zašle.

Za Výbor CMC
Jaroslav Kratochvíl
Prezident Czech Malinois Clubu

____________________________________________________________________________________

 

Infoservis 9/2017 (zaslaný 21.11.2017)

Vážení,

zasílám Vám tento krátký infoservis se dvěma aktuálními informacemi.

1. Změna v reprezentaci belgických ovčáků na Mistrovství světa FMBB 2018 ve Slovinsku
2. Členská schůze CMC 2018

1. Změna v reprezentaci na Mistrovství světa FMBB 2018 ve Slovinsku

Po zveřejnění předběžné nominace reprezentantů ve sportovní kynologii na Mistrovství světa FMBB 2018 ve Slovinsku mne kontaktoval pan Ladislav Mach s tím, že se z účasti na mistrovství musí ze zdravotních důvodů omluvit.

Tuto zprávu jsem přijal jen velice nerad. Chtěl bych panu Machovi popřát především hodně zdraví a také úspěchů v  další kynologické činnosti.

Vzhledem k situaci jsem oslovil prvního náhradníka reprezentace pana Josefa Šestáka, který své zařazení do reprezentace přijal. Reprezentace bude definitivně vyhlášena na členské schůzi CMC v lednu 2018.

Chtěl bych ocenit jednání pana Macha, který včasným sdělením svého rozhodnutí poskytl novému členu repre dostatek času na přípravu na vrcholnou akci. Děkuji.

Současná podoba reprezentace pro MS FMBB 2018 je tedy následující:
CZ01 Jan Böhm – Forny ze Soutoku Sázavy, Vítěz Světového poháru na MS FMBB 2017 
CZ02 Pavel Hrobař – Al Campo Graf Czech, Mistr republiky belgických ovčáků
CZ03 Tomáš Louda – Bouí z Údolí Jizery, součet 293+287=580 bodů
CZ04 Klára Matoušková – Commandos de Alphawille Bohemia, součet 290+585=575 bodů
CZ05 Daniel Paleček – Looker Mi-Ji, součet 285+282=567 bodů
CZ06 Petr Foltyn – Auzzy Ostraryka součet 285+281=566 bodů
CZ07 Josef Šesták – Cyclon Olbramovický kvítek 280+283=563 bodů
N1 Denisa Šafářová – Destiny vom Hintergarden 283+278=561 bodů
N2 Markéta Maňáková – Abby Ostraryka 283+275=558 bodů

2. Členská schůze CMC

Vzhledem k tomu, že si mnozí z Vás již plánují aktivity na příští rok, zasíláme Vám informaci o termínu a místu členské schůze CMC.

Členská schůze CMC se bude konat v sobotu 27.1.2018 od 10:00 hodin v restauraci Staroholická v Holicích.

Informace o programu členské schůze a projednávaných bodech Vám budou včas poskytnuty v tomto infoservisu a na webových stránkách.

Za Výbor CMC
Jaroslav Kratochvíl
Prezident Czech Malinois Clubu

____________________________________________________________________________________

Infoservis 8/2017 (zaslaný 7.11.2017)

Vážení,

v osmém čísle Infoservisu CMC najdete informace o podzimních akcích našeho klubu a nominaci reprezentace na MS FMBB 2018 ve Slovinsku.

Infoservis číslo 8

1. Mistrovství republiky belgických ovčáků
2. Reprezentace na Mistrovství světa FMBB 2018 ve Slovinsku
3. Podzimní bonitace CMC

1. Mistrovství republiky belgických ovčáků

Ve dnech 21.-22.10. se v Dolanech nad Vltavou konalo 21. Mistrovství republiky belgických ovčáků ve sportovní kynologii a 1. Mistrovství republiky belgických ovčáků v canicrossu a bikejöringu. Mistrovství pořádal Czech Malinois Club ve spolupráci se společností ICyA, věnující se profesní kynologii.

Akce se konala na fotbalovém stadionu v Dolanech. Závod posuzovali: stopy: MVDr. Jana Glisniková, poslušnost: Miroslav Ryneš a obrany: Theodor Krajčí. Závod figurovali pánové Jaroslav Vyhnal a Milan Římek. Na závod se přihlásil rekordní počet startujících dvojic, 54. Po odhlášení některých závodníků byl konečný počet startujících 49. Akce byla opět pořádána jako Mezinárodní mistrovství republiky a tomuto názvu dostála díky účasti dvou dvojic z Ruska a jedné z Německa. Rekordní byl také počet jedinců plemene tervueren a to čtyři.

Soutěžící v sobotu i v neděli opět potvrzovali nárůst kvality plemene belgický ovčák a výkony, které mohli diváci sledovat byly opravdu na vysoké úrovni. Přes velice přísné hodnocení byla řada dvojic hodnocena ve známce výborné a velmi dobré.

Oceněním kvality našeho plemene a mistrovství republiky bylo mimo jiné to, že nad ním převzala patronát Asociace krajů České republiky. Závod navštívil také velitel výcviku psovodů Armády České republiky Nprap. Jaromír Valentík a šéf kynologie Celní správy ČR Kpt. Bc. Tomáš Krutina. Potvrzuje se, že kvalitní sportovní a služební kynologie jsou jen dvě strany téže mince.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat společnostem Gappay a Vafo Praha, kteří se jako generální partneři klubu na Mistrovství sponzorsky podíleli. Bez nich by to nešlo.

Výsledky Mistrovství najdete na http://www.mcrbo.cz/vysledky/
Zde jen stručně. Mistrem republiky se stal Pavel Hrobař s Al Campem Graf Czech, druhé místo obsadil Tomáš Louda s Bouim z Údolí Jizery a na bronzovém stupínku se umístila Klára Matoušková s Commandosem de Alphawille Bohemia. Všem patří gratulace za super výkony, sportovní vystupování a příspěvek k úspěchu této akce.

Na závěr trocha statistiky:
celkové hodnocení 2xvýborná, 10xvelmi dobrá, 27xdobrá
stopa 5xvýborná, 12xvelmi dobrá
poslušnost 6xvýborná, 23xvelmi dobrá
obrana 2xvýborná, 21xvelmi dobrá

Canicross

Historicky prvního mistrovství světa v canicrossu se zúčastnilo 16 závodníků v kategoriích canicross ženy a muži a bikejöring ženy. Závodilo se v krásných lesních terénech v okolí obce Zlosyň a myslím si, že soutěžící předvedli hodnotné výkony. Vítězové jednotlivých kategorií si zajistili přímou kvalifikaci na MS FMBB 2018. O dalších reprezentantech se rozhodne po jarním kvalifikačním závodu v březnu.

Vítězové jednotlivých kategoií:
canicross ženy: Jaroslav Marešovská Cersei Graf Czech
canicross muži: Jiří Švancara Keyko de Alphawille Bohemia
bikejöring ženy: Marcela Čápková Amidala Padme Ginger Jump

Za sponzoring 1. MR BO v canicrossu děkujeme generálnímu partnerovi Klubu, společnosti Vafo Praha, výrobci superprémiových kmiv Brit.

2. Reprezentace na Mistrovství světa FMBB 2018 ve Slovinsku

Ve dnech 23.-29.4.2018 se bude v krásném Slovinském městečku Adjovščina konat vrcholná akce belgických ovčáků, Mistrovství světa FMBB. V příštím roce má Czech Malinois Club možnost, díky loňskému vítězství Honzy Böhma s Fornym ve Světovém poháru, vyslat do Slovinska sedmičlennou reprezentaci České republiky. Zde je její složení

CZ01 Jan Böhm – Forny ze Soutoku Sázavy, Vítěz Světového poháru na MS FMBB 2017 
CZ02 Pavel Hrobař – Al Campo Graf Czech, Mistr republiky belgických ovčáků
CZ03 Tomáš Louda – Bouí z Údolí Jizery, součet 293+287=580 bodů
CZ04 Klára Matoušková – Commandos de Alphawille Bohemia, součet 290+585=575 bodů
CZ05 m.s. Ladislav Mach – Freny Foxy Queen, součet 288+285=573 bodů
CZ06 Daniel Paleček – Looker Mi-Ji, součet 285+282=567 bodů
CZ07 Petr Foltyn – Auzzy Ostraryka součet 285+281=566 bodů
N1 Josef Šesták – Cyclon Olbramovický kvítek 280+283=563 bodů
N2 Denisa Šafářová – Destiny vom Hintergarden 283+278=561 bodů

Věřím, že tito reprezentanti příští rok naváží na úspěšnou éru českých barev na MS FMBB v minulých letech. O úrovni reprezentace svědčí, že více jak 280 bodů ve dvou závodech stačilo pouze na místo náhradníka. Příští rok ve Slovinsku přeji hodně štěstí!

3. Podzimní bonitace CMC

Minulou neděli, 29.8. se konala v Sezemicích podzimní bonitace CMC. Předpověď extrémního počasí se bohužel naplnila, celý den nás provázel brutální vítr, zima a déšť. Přesto si na tuto akci našlo cestu všech 22 přihlášených psů a fen. Exteriér posuzovala rozhodčí Ing. Beata Štýbrová, povahy pak výcvikář klubu Martin Plecháček.

Akce byla týmem pořadatelů ze ZKO Sezemice perfektně připravena. Patří jim za to díky. Velké poděkování patří také generálnímu partnerovi klubu, společnosti Vafo Praha, který Klubu poskytl materiální zázemí a ceny pro všechny účastníky akce.

S výjimkou jediného psa, který byl vyřazen pro exteriérovou vadu (vada skusu), všichni jedinci byli úspěšně uchovněni. Mohu s potěšením konstatovat, že úroveň povah bonitovaných jedinců byla velice kvalitní. Všichni psi i feny předvedli kvalitní sociální chování a zároveň dobrou pevnost nervů.

Rád bych na tomto místě zmínil dva bonitované jedince v držení Policie České republiky, kteří jsou prakticky využíváni (jeden z nich 14 dní před bonitací vyhrál speciální obranářský závod). Oba předvedli, že pes s pevným povahovým základem a „čistou hlavou“ nemá problém v žádné zátěžové situaci diferencovat mezi okamžikem pro obranu a normálním sociálním chování. Oba psi předvedli v první části testu dokonalé sociální chování a ve druhé části naprosto nekompromisní zákroky.
Jediným „neúspěchem“ na bonitaci bylo selhání jedné feny v druhé části povahového testu. To jsou ale věci, které se při prověření psa, které je na bonitacích poctivě prováděno, prostě může stát.

Výsledky bonitace najdete na stránkách klubu na níže uvedeném odkazu. Naleznete zde fotografie bonitovaných jedinců, bonitační kódy a bonitační posudky.

http://malinoisclub.cz/29-10-2017-sezemice/

Přeji všem hodně zábavy s Vašimi čtyřnohými parťáky.

Za Výbor CMC
Jaroslav Kratochvíl
Prezident Czech Malinois Clubu

____________________________________________________________________________________

Infoservis 7/2017 

1. Informace pro nové členy
2. Mistrovství republiky ČKS
3. Mistrovství republiky belgických ovčáků
4. Záštita Asociace krajů ČR nad Mistrovstvím republiky belgických ovčáků
5. Mistrovství republiky belgických ovčáků v canicrossu
6. Průběžný žebříček pro postup na MS FMBB 2018 v Slovinsku
7. Podzimní bonitace CMC

1. Informace pro nové členy

Dostává se Vám do ruky již sedmé číslo Infoservisu, který je jakýmsi internetovým občasníkem o dění v CMC. Je zasílán cca. 1x měsíčně na emailové adresy členů klubu. Pokud máte zájem o přečtení starších informací z předchozích Infoservisů, můžete je najít na webových stránkách Klubu www.malinoisclub.cz v sekci Infoservis.

2. Mistrovství republiky ČKS

Letošního mistrovství republiky všech plemen se konalo ve dnech 16.-18.6. v Roudnici nad Labem. Byla to, jako vždy v Roudnici, organizačně perfektně připravená akce. Patří za to díky týmu pořadatelů v čele s Vaškem Kejřem. Mistrovství se zúčastnilo 34 belgických ovčáků z celkového počtu 49 účastníků. Ve výsledkové listině se belgičáci také prosadili velice dobře, bylo jich 8 v první desítce a 16 v první dvacítce výsledkové listiny. Gratulace a díky za prezentaci patří všem členům CMC, kteří se tohoto mistrovství zúčastnili.

Mistrem republiky se stal Jan Böhm s Fornym ze Soutoku Sázavy, druhé místo obsadil Petr Foltyn s Auzzym Ostraryka a na třetím místě se umístil Ladislav Mach s Freny Foxy Queen. Do reprezentace České republiky pro podzimní Mistrovství světa FCI, které se bude konat 14.-17.9. v německém Rheine se nominovali také Martin Plecháček s Antraxem Ostraryka (4.místo) a Markéta Maňáková s Abby Ostraryka (6.místo). Ladislav Mach se ze závažných osobních důvodů, nutnost péče o 14,5 letého Oskara (Octavius Malidaj), možnosti reprezentace vzdal.

Přeji všem reprezentantům pevné zdraví a co nejlepší výsledek na MS:

3. Mistrovství republiky belgických ovčáků

Letošní mistrovství republiky belgických ovčáků se bude konat na fotbalovém stadionu v Dolanech u Kralup. Spolupořadatelem mistrovství s CMC je společnost ICyA. Na začátku příštího týdne (11.9.) budou spuštěny stránky mistrovství.

Na MR se můžete přihlašovat již teď, prostřednictvím on-line přihlášky na stránkách klubu. V příloze tohoto mailu najdete základní informace pro závodníky.

Terény na stopy: Na základě četných dotazů ohledně terénů na stopy můžeme zatím poskytnout následující informace. Terénem na stopy určitě nebude tráva. Předpokládaným terénem je obrostlá podmítka, alternativně osetý ozim. Vše bude záviset na dohodě s uživateli a vlastníky pozemků a plochách výše uvedených terénů, které budou k dispozici. Fotografie terénů budou zveřejněny na stránkách mistrovství. Terén na mistrovství bude pro všechny účastníky jednotný. Předměty na stopy budou standardní předměty Gappay.

4. Záštita Asociace krajů ČR nad Mistrovstvím republiky belgických ovčáků

Je nám ctí, že letošnímu Mistrovství republiky belgických ovčáků poskytla záštitu Asociace krajů ČR. Tato významná organizace, sdružující všechny kraje České republiky, poskytuje záštitu pouze akcím celorepublikového významu, u nichž oceňuje přínos pro Českou republiku. Velice si tohoto ocenění práce našeho klubu vážíme. Na tomto místě bych rád poděkoval panu PhDr. Mgr. Pavlu Hájkovi, který jednání s Asociací krajů ČR zprostředkoval.

5. Mistrovství republiky belgických ovčáků v canicrossu

Současně s Mistrovstvím republiky belgických ovčáků ve sportovní kynologii proběhne i Mistrovství republiky belgických ovčáků v canicrossu. Toto mistrovství bude prvním kvalifikačním závodem pro MS FMBB 2018 v Slovinsku.

Mistrovství proběhne v neděli odpoledne. Veškeré informace o akci najdete na stránkách mistrovství a na facebookové skupině Mushingové sporty s belgickými ovčáky https://www.facebook.com/groups/385592528466936/?fref=ts

6. Průběžný žebříček na MS FMBB 2018 ve Slovinsku

Přímo postupující vítěz světového poháru Jan Böhm/Forny ze Soutoku Sázavy postupuje jako CZ01 (umožní start sedmičlennému týmu České republiky).

Psovod/pes — první závod+druhý závod=celkový součet

1. Tomáš Louda/Bouí z Údolí Jizery — 293+280=573
2. Ladislav Mach/Freny Foxy Queen — 288+285=573
3. Daniel Paleček/Looker Mi-Ji — 285+282=567
4. Petr Foltyn/Auzzy Ostraryka — 285+274=559
5. Markéta Maňáková/Abby Ostraryka — 283+275=558
6. Josef Šesták/Cyclon Olbramovický kvítek — 280+274=554
7. Martin Plecháček/Antrax Ostraryka — 278+275=553
8. Tomáš Molák/Bruni Boccaro — 279+271=550
9. Pavel Hrobař/Al Campo Graf Czech — 285+264=549
10. Petr Mašek/Bony z Údolí Jizery — 278+270=548
11. Lubomír Jonáš/Brest Boccaro — 280+267=547
12. Roman Matloch/Assan Oro Nero — 274+268=542
13. Roman Martynek/Descent Fellow Maribor — 273+267=540
Klára Maroušková/Commandos de Alphawille Boh. — 290
Denisa Šafářová/Destiny vom Hintergarden — 283
Marie Vlčková/Blade z Údolí Jizery — 278
Jaromír Hájek/Bad Ball Codi-Fin — 276
Šárka Bažilová/Nancy ze Svobodného — 274
Vladimír Glogar/Ghandi from Mikes‘ Place — 274

V současnosti ještě zbývají dva kvalifikační závody, mistrovství světa FCI a mistrovství belgických ovčáků. Na MS FMBB 2018 postupuje Jan Böhm s Fornym jako CZ01, mistr republiky belgických ovčáků jako CZ02 a pět prvních z postupového žebříčku.

7. Podzimní bonitace CMC

Letošní podzimní bonitace našeho klubu se bude konat v neděli 29.10. v Sezemicích. Bližší informace najdete v nejbližší době na stránkách našeho klubu.

Přeji všem super podzimní sezónu!

 

Za Výbor CMC
Jaroslav Kratochvíl
Prezident Czech Malinois Clubu

____________________________________________________________________________________

 

Infoservis 6/2017 (zaslaný 31.5.2017)

 

Obsah:

1) Jarní bonitace CMC
2) Podzimní bonitace
3) Postupový žebříček na Mistrovství republiky ČKS
4) Tábor pro zájemce o canicross

1) Jarní bonitace CMC

V sobotu 20.5. se v krásném areálu společnosti ICyA v Dolanech u Kralup konala jarní bonitace našeho klubu. V prvé řadě bych chtěl poděkovat týmu pořadatelů pod vedením Pavla Hájka, který uspořádal nádhernou akci na velice vysoké úrovni po všech stránkách. Myslím si, že se můžeme všichni těšit na letošní mistrovství republiky belgických ovčáků, které se bude konat na fotbalovém stadionu v Dolanech.

Bonitace se zúčastnil zřejmě rekordní počet 30 bonitovaných zvířat (22 fen a 8 psů). Exteriér posuzovala paní Beata Štýbrová a členky chovatelské komise, Kateřina Havlová, Dita Finsterle a Michaela Krupková. Povahový test posuzoval Martin Plecháček společně s Pavlou Kodrlovou.

Chtěl bych vyzdvihnout velice korektní, sportovní vystupování všech účastníků v průběhu celé bonitace. Velice potěšitelná byla úroveň předváděných zvířat. V povahovém testu jich zdrcující většina obstála a předvedla kvalitní výkony. Většina zvířat předvedla povahu belgického ovčáka jakou bychom chtěli v chovu mít a upevňovat. Za zmínku určitě stojí také deset zvířat, která absolvovala druhou část povahového testu, kousání. Výkony byly u všech předvedených jedinců velice kvalitní a je zde třeba podotknout, že při kousání byla zvířata opravdu prověřena. Nepamatuji, kdy by se nepovinné části testu zúčastnila třetina bonitovaných jedinců. I zde se evidentně „blýská na časy“ a vývoj se ubírá správným směrem.

Přehled výsledků bonitace, fotky bonitovaných zvířat, bonitační kódy a posudky (ten se otevře vždy při klepnutí na jméno zvířete), najdete na stránkách klubu:
http://malinoisclub.cz/20-5-2017-dolany-u-kralup/

2) Podzimní bonitace

Jak jsem slíbil, přináším aktuální informace ohledně podzimní bonitace klubu. Výbor klubu a chovatelská komise zvažovali vzhledem k zájmu konání podzimní bonitace na Moravě. Bohužel, zástupci plánované bonitace se ze závažných důvodů nemohli zúčastnit bonitace v Dolanech. Nedošlo tedy na plánovanou schůzku a především nemohli na vlastní oči vidět bonitaci v praxi.

Vzhledem k tomu, že je naším cílem garantovat úroveň bonitace, která byla nastavena loňskou jarní bonitací v Dolanech, dohodli jsme se s předpokládaným pořadatelem, že se zúčastní podzimní bonitace klubu v Sezemicích a tam se dohodnou všechny detaily akce na Moravě. Bonitace na Moravě se tedy uskuteční na jaře roku 2018. Případní zájemci z Moravy tedy mají dvě možnosti, buď na podzim bonitovat v Sezemicích nebo vyčkat do jara příštího roku. Věřím tomu, že ti, kterých se to týká, pochopí naši snahu o garantování vysoké úrovně těchto chovatelských akcí. Bonitace na Moravě by se měla konat v Rychvaldě u Ostravy.

3) Postupový žebříček na Mistrovství republiky ČKS

Byl zveřejněn postupový žebříček na letošní Mistrovství republiky všech plemen, které se bude konat ve dnech 17.-18. června v Roudnici nad Labem. Z 53 kvalifikovaných dvojic jich bude 36 startovat s belgickými ovčáky (15 BO je mezi prvními 20 z postupového žebříčku). Jména ve startovní listině napovídají, že o pět postupových míst do reprezentace pro MS FCI v Německu se odehraje opravdová bitva. Rád bych pozval všechny příznivce plemene, aby přijeli fandit svým favoritům.

Přehled postupujících najdete zde:
http://www.kynologie.cz/akce/vyberove-souteze-a-mistrovstvi/mistrovstvi-ipo-cr/mistrovstvi-cr-ipo-2017-zko-defurovy-lazany.htm#pphoto/0/

4) Tábor pro zájemce o canicross

Paní Jaroslava Marešovská by ráda pozvala všechny členy klubu na canicrossový tábor, který se koná v termínu 4.-9. července v krásném prostředí Železné Rudy. Účastníkům tábora se budou věnovat Jaroslava (Jarka je bronzová medailistka z prvního MS FMBB v canicrossu v Písku) a Lukáš Marešovští. Atletické zkušenosti a samozřejmě i informace o canicrossu předá letošní mistryně světa FMBB v canicrossu Marcela Čápková.

Tábor je určen pro zájemce se zkušenostmi v canicrossu, kteří se chtějí dál zlepšovat, ale stejně tak je určen pro úplné začátečníky, kteří se chtějí dozvědět, jak na to. Můžete vyrazit i bez vlastního vybavení, bude Vám na místě zapůjčeno (stačí pes a dobrá nálada ).

Všechny informace o táboře najdete na:
https://www.facebook.com/events/292170564542459/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, obraťte se přímo na Jarku. Emailová adresa: jarkak@email.cz telefon: 608 133 069

Přeji všem krásné dny.

Za Výbor CMC
Jaroslav Kratochvíl
Prezident Czech Malinois Clubu

____________________________________________________________________________________

Infoservis 5/2017 (zaslaný 17.5.2017)

 

Vážení,

dostává se k Vám pátý Infoservis našeho klubu. Najdete v něm především informace o vrcholné akci belgických ovčáků, Mistrovství světa FMBB v Halle. Chovatelská komise se na Vás obrací s prosbou ohledně DNA profilů a najdete zde také informace o podzimní bonitaci našeho klubu, která se bude s největší pravděpodobností konat na Moravě.

V přílohách tohoto mailu jsou výsledkové listiny z MS FMBB 2017 v IPO a canicrossu. Dále v přílohách najdete dokumenty k bodu číslo 4, důvodům návrhu na odvolání Dušana Pospíchala z Výboru FMBB.

Rád bych také pozval všechny zájemce o nastupující generaci chovných jedinců našeho klubu na jarní bonitaci, která se koná v sobotu 20.5. na kynologickém cvičišti v Dolanech u Kralup. Posuzování začíná od 10 hodin a přihlášeno je celkem 28 jedinců.

Obsah:

1. Zasílání DNA profilů
2. MS FMBB 2017 a česká reprezentace ve sportovní kynologii
3. MS FMBB 2017 a česká reprezentace v canicrossu
4. Důvody pro návrh odvolání Dušana Pospíchala z Výboru FMBB a výsledky jednání na MS FMBB.
5. Podzimní bonitace CMC

1. Zasílání DNA profilů

Vzhledem k tomu, že společnost Genomia, která pro náš klub dělá vyhodnocení profilů DNA, není schopna zasílat výsledky vyhodnocení hromadně klubu, obracíme se na Vás s žádostí o zaslání vyhodnocení Vašeho zvířete chovatelské komisi pro zařazení do databáze. Vyhodnocení prosím zasílejte na email: chovatelskakomise@seznam.cz. Děkujeme. Předpokládaný termín úpravy systému, která společnosti Genomia umožní přímo zasílat výsledky klubu je do půl roku.

2. MS FMBB 2017 a česká reprezentace ve sportovní kynologii

Ve dnech 26.-30. dubna se v Halle konalo Mistrovství světa FMBB. Na tento svátek belgických ovčáků odjela reprezentace CMC ve složení:

CZ01 Petr Foltyn a Auzzy Ostraryka
CZ02 Jan Böhm a Forny ze Soutoku Sázavy
CZ03 Martin Plecháček a Antrax Ostraryka
CZ04 Jiří Čejka a Ciara Meggan Bohemia
CZ05 Pavel Hrobař a Al Campo Graf Czech
CZ06 Michaela Krupková a Elwis Lebensborn

Vedoucími reprezentace byli, stejně jako loni, Pavel Vinš a Karolína Kristová

Akce byla realizačním týmem pod vedením Mathiase Dögela skvěle připravena, vše klapalo, jak má, prostředí závodu bylo opravdu pohodové. Rád bych vyzdvihl perfektně prováděnou práci všech delegovaných figurantů. Jedinou kaňkou na průběhu závodu bylo nestandardní chování supervisora závodu, které bylo kritizováno závodníky i členy realizačních týmů z různých zemí.

V prvé řadě bych rád poděkoval generálním partnerům našeho klubu, společnostem Gappay a Vafo Praha (výrobce superprémiového krmiva Brit). Bez jejich podpory by nebylo možné zajistit reprezentaci podmínky jaké na mistrovství měla. Díky.

Chtěl bych poděkovat všem našim reprezentantům za perfektní vystupování, bojovného ducha a za to, že do svého výkonu dali vždy maximální úsilí. V neposlední řadě jim patří také poděkování za výbornou partu, kterou po celou dobu mistrovství tvořili. Můj dík patří také Pavlovi a Karolíně, kteří se opět výborně zhostili funkce teamleaderů, po celou dobu závodu poskytovali perfektní servis závodníkům a v neposlední řadě přispívali k pohodové atmosféře v týmu. Dík patří také všem, kteří přijeli do Halle naší reprezentaci podpořit. Početná skupina fanoušků odjela přímo s reprezentací, pomáhali se vším potřebným, žili s nimi a byli součástí zmiňované výborné party. Spousta fanoušků přijela do Halle na jeden nebo víc dní a vytvořili prima atmosféru na stadionu. Díky všem za podporu.

Pár slov k výsledkům. Našim reprezentantům se skvěle povedla první část závodu, kdy se Jan Böhm s Fornym stali vítězi světového poháru. Vidět českou vlajku na stupni nejvyšším se nikdy neomrzí. Navíc svým výsledkem Honza zajistil pro Českou republiku možnost vyslat na MS FMBB 2018 sedmičlennou reprezentaci. Na osmém místě se umístil Martin Plecháček s Antraxem a na třináctém Petr Foltyn s Auzzym. Tato trojice postoupila do nedělního velkého finále. Česká republika obsadila v soutěži týmů skvělé druhé místo za domácím Německem (ze 41 zúčastněných zemí). Neztratili se ani ostatní naši reprezentanti, Pavel Hrobař s Al Campem obsadili 29. místo a Michaela Krupková s Elwisem 41. místo. Ze 151 soutěžících výborné výsledky. Smůlu na stopě si bohužel vybral Jirka Čejka s Ciarou. Chci mu poděkovat za sportovního ducha a věřím, že své kvality určitě ještě prokáží.

Ve finále si naši tři zástupci vybrali svůj kousek smůly Martin s Petrem na poslušnosti a Honza na úplném konci obrany. Nakonec z toho bylo 4. místo pro Honzu s Fornym, 14. místo pro Martina s Antraxem a 18. místo pro Petra s Auzzym. Všem patří velká gratulace. Nechci zde komentovat způsob posuzování finále, kdo se byl podívat na místě, mohl si udělat obrázek sám…

3. MS FMBB 2017 a česká reprezentace v canicrossu

V letošním roce vyjela na MS FMBB také reprezentace CMC v dalším sportu a to v canicrossu a bikejöringu. Myšlenka vznikla koncem loňského roku, kdy byl náš klub osloven zájemci z řad majitelů belgických ovčáků o účast na MS FMBB. Klubu se podařilo navázat spolupráci se společností Nonstop-Dogwear a serverem Behejsepsem.cz, speciální podporu reprezentantům v canicrossu přislíbil také generální partner Klubu, společnost Vafo Praha. Hybateli dění kolem canicrossu se stali manželé Jarka a Lukáš Marešovští. Všem zmíněným patří velké díky za podporu této nové klubové aktivity.

Na MS FMBB do Halle nakonec odjela silná reprezentace CMC ve složení:

canicross ženy:
Alena Zbožínková a Cox ze Six-Bau
Jaroslava Marešovská a Cersei Graf Czech
Pavla Hrníčková a Porto Deabei
Marcela Čápková a Antrax Sabatore
Nicole Vošvrdová a Aška z Roderty
Michaela Rubášová a Charon Deabei
Kateřina Samková a Harmony Star Kwanah

canicross muži:
Lukáš Marešovský a Anita Andraste Bergerbel
Vilém Čekajle a Castro Fidel Štíhlouš

bikejöring ženy:
Kateřina Burdová a Cayenne Clever Fox
Barbara Lehrmundová a Arrow Bajlo

bikejöring muži:
Jan Lacina a Bokany Malevil Bohemia

Závody v canicrossu i bikejöringu proběhly jako dvoukolové, první, čtvrteční etapa proběhla na dvoukilometrové trati, druhá, sobotní etapa pak na čtyřkilometrovém okruhu. Celkový výsledek byl součtem časů z obou etap.

K organizaci závodu je třeba bohužel dodat, že zajímavé tratě a hezké prostředí byly bohužel doplněny naprostou neprofesionalitou pořadatelů ohledně výsledků. Již po první etapě zavládl naprostý chaos, kdy byly výsledky opakovaně měněny na základě protestů jednotlivých závodníků a vedení výprav. Ve druhé etapě bylo protestů méně, ale k absolutní věrohodnosti bylo přece jen daleko. Jen jsem smutně vzpomínal na manželi Marešovskými a serverem Behejsepsem.cz perfektně zorganizovaný kvalifikační závod našeho klubu.

Konečné výsledky nicméně přinesly velkou radost českým barvám. V bikejöringu obsadila třetí místo Kateřina Burdová s Cayenne. V canicrossu žen obsadila naše reprezentace dokonce první dvě místa díky zlaté Marcele Čápkové s Antraxem a stříbrné Pavle Hrníčkové s Portem. Ani ostatní reprezentanti se rozhodně neztratili a podali výkony na hranicích svých možností. Všem patří velká gratulace.

Už se těším na podzimní mistrovství v canicrossu a bikejöringu. Tento sport má před sebou určitě budoucnost.

4. Důvody pro návrh odvolání Dušana Pospíchala z vedení FMBB a výsledky jednání na MS FMBB.

Na MS FMBB 2017 v Halle se ve čtvrtek 27.4. konalo zasedání nejvyššího orgánu FMBB, General meeting. Czech Malinois Club na tento meeting zaslal návrh na odvolání zástupce České republiky, pana Dušana Pospíchala, z Výboru FMBB. Dalším návrhem byla kandidatura pana Marka Hájka do Výboru FMBB.

O obou návrzích rozhodl jednomyslně výbor CMC. Důvodem pro takto radikální krok bylo počínání pana Pospíchala nejen v průběhu posledního roku, které poškozuje Czech Malinois Club.

Pan Pospíchal byl v roce 2010 CMC navržen do funkce člena Výboru FMBB, v roce 2014 CMC podpořil jeho opětovnou kandidaturu. Přestože pan Pospíchal poté přestal být členem CMC a stal se členem a předsedou KCHBO, zůstává ve Výboru FMBB zástupcem České republiky a tedy i klubu, který ho nominoval – CMC. Postupně pan Pospíchal přestal našemu klubu předávat jakoukoliv zpětnou vazbu ohledně dění v FMBB a přestal s naším klubem jakkoliv komunikovat.

V květnu 2016 na MS FMBB ve Francii pan Pospíchal předložil kandidaturu České republiky na pořádání MS FMBB 2019. Tento svůj krok s nikým z výboru CMC jakkoliv nekonzultoval, ani mu ho neoznámil. Naopak, požádal vedení FMBB, aby kandidát nebyl zveřejněn.

V červnu 2016 bylo zástupcům CMC na General meetingu FMBB na dotaz sděleno, že kandidát pro rok 2019 si nepřeje být zveřejněn, ale je to země, kde bylo MS FMBB nedávno. Kandidát si prý nepřeje být zveřejněn proto, že jsou v pořadatelské zemi dva chovatelské kluby, které se musí na pořádání mistrovství dohodnout.

Po návratu z General meetingu FMBB jsem neprodleně kontaktoval pana Pospíchala s dotazem ohledně MS FMBB 2019 a bylo mi jím opakovaně sděleno, že o tom nemá informace a že na MS FMBB 2019 kandidují Řecko a Holandsko.

V prosinci 2016 jsem se zúčastnil Plenárního zasedání ČKS, kde byla podána informace o pořádání MS FMBB 2019 v České republice pod záštitou KCHBO. Na základě této informace jsme kontaktovali sekretáře FMBB Geerta Bouckaerta s dotazem ohledně rozporu mezi tvrzením pana Pospíchala a novou informací z Pléna ČKS. Obdrželi jsme email s pověřením k pořádání MS FMBB 2019 (pověření přiloženo v příloze). V tomto pověření je zkonstatováno, že mistrovství budou ve spolupráci pořádat oba kluby v České republice KCHBO a CMC. Tyto kluby vytvoří za účelem mistrovství dočasný spolek FMBB 2019. Vzhledem k tomu, že s CMC v té době nikdo nejednal, naopak poslední oficiální informace byla, že pan Pospíchal o žádném MS nic neví, informoval jsem o této skutečnosti sekretáře FMBB s žádostí o návrh dalšího postupu. Pan Bouckaert přislíbil, že věc s Dušanem Pospíchalem probere a zároveň CMC vyzval k navázání kontaktu s KCHBO.

Na základě této výzvy jsem pana Pospíchala kontaktoval a snažil se iniciovat schůzku pro jednání o přípravě mistrovství. Panem Pospíchalem mi bylo pouze sděleno, že klub bude včas osloven s přípravou konkrétních disciplín. Na tomto místě je třeba připomenout, že CMC byl pořadatelem MS FMBB 2009 a spolupořadatelem MS FMBB 2015. Obě tato mistrovství pořádaly oba kluby ve vzájemné úzké spolupráci a tak tomu mělo být dle pověření ze strany FMBB i v roce 2019.

V březnu jsem pana Pospíchala požádal o zaslání pověření, na jehož základě se bude mistrovství konat. Po urgenci mi toto pověření zaslal. Zaslané pověření (opět je přiloženo) bylo obsahově naprosto rozdílné od pověření, zaslaného v prosinci sekretářem FMBB. Toto pověření kromě rozdílného obsahu neodpovídalo původnímu pověření ani graficky, písmem a formou použité angličtiny. Všechny písemnosti odesílané sekretářem FMBB panem Bouckaertem přitom mají vždy jednotnou formu. Výše uvedené skutečnosti vedly k vážným pochybnostem o autenticitě pověření zaslaného panem Pospíchalem.

Výbor CMC se na základě výše uvedených skutečností, které kromě poškozování zájmů CMC poškozují i dobré jméno FMBB, jednomyslně rozhodl navrhnout odvolání pana Pospíchala z funkce ve Výboru FMBB. Tento návrh byl zařazen do agendy General meetingu, který se konal 27.4. v Halle.

Jednání s Výborem FMBB a na General meetingu v Halle:

Ve středu 26.4. odpoledne navrhl sekretář FMBB Geert Bouckaert jednání zástupců Výboru FMBB a zástupců CMC za účelem nalezení řešení situace ještě před General meetingem. Zástupci CMC toto jednání uvítali.

Jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 27.4. dopoledne. Za Výbor FMBB se jednání zúčastnili pánové Johan Weckhuyzen (Prezident FMBB), Andre Varlet (Vice-President FMBB) a Geert Bouckaert. Za CMC se jednání zúčastnili Jaroslav Kratochvíl, Marek Hájek a Pavel Vinš. Na začátku jsme vyslovili politování, že se jednání nezúčastní také pan Pospíchal, protože by se mohl k předmětným skutečnostem vyjádřit. Bylo nám sděleno, že zástupci Výboru FMBB budou s panem Pospíchalem jednat separátně.

Členům Výboru FMBB jsme zevrubně vysvětlili situaci týkající se MS FMBB 2019 a komunikace mezi CMC a KCHBO obecně. Zástupci CMC jasně deklarovali projevovanou vůli a ochotu jednat s panem Pospíchalem o společném pořádání MS FMBB 2019 v České republice. Bylo dohodnuto, že výbor nyní vyslechne Dušana Pospíchala a poté se sejde a příjme stanovisko.

V odpoledních hodinách bylo zástupcům CMC sděleno následující: Výbor FMBB neumožní projednání odvolání pana Pospíchala na General meetingu, protože problematika je příliš složitá a pan Pospíchal by neměl dostatek prostoru pro svou obranu.

Na dotaz ohledně existence dvou různých pověřovacích listin pro konání MS FMBB 2019 bylo panem Bouckaertem řečeno, že obě listiny nesou jeho podpis, tedy autorem obou verzí je on. Pochybnosti o rozdílné formě, obsahu a především důvodu, proč nám jím osobně byla v prosinci poskytnuta jiná verze (oba dopisy jsou datovány z července 2016), byly ponechány bez vysvětlení. Jediným uvedeným vysvětlením bylo, že pan Pospíchal si druhou verzi pověřovací listiny vyžádal pro účely jednání s ČKS. Tento důvod nám však není jasný.

Při večerním jednání General meetingu zástupci CMC trvali na projednání bodu odvolání pana Pospíchala v souladu se stanovami FMBB. Výbor FMBB s odvoláním na složitost problému neumožnil tento bod projednat a odložil ho na General meeting v roce 2018. Reakcí pana Pospíchala na naši snahu o jednání bylo rozhodnutí změnit kandidaturu na pořádání MS FMBB 2019 z České republiky na výhradní kandidaturu klubu KCHBO. Vzhledem ke změně formy kandidatury České republiky pro MS FMBB 2019 na výhradní kandidaturu klubu KCHBO, předložil klub CMC protikandidaturu s tím, že rozhodnutí o kandidátovi nechává na vůli General meetingu. Sekretářem FMBB nám bylo sděleno, že o kandidátovy již bylo rozhodnuto a FMBB rádo zváží kandidaturu CMC v některém z příštích ročníků.

Pan Marek Hájek nebyl při volbách do výboru FMBB zvolen.

Omlouvám se za takto dlouhé vysvětlení, ale uvedená problematika nejde vysvětlit v pár větách. Výsledkem jednání bylo, že důvody pro odvolání pana Pospíchala nebyly nijak vyvráceny a jednání o nich na General meetingu nebylo umožněno. Reakcí pana Pospíchala na nabídku společného pořádání MS FMBB 2019 bylo podání separátní kandidatury KCHBO pro tuto akci. Svůj názor na výše uvedené argumenty si musí každý člen udělat sám.

2016.07.30 – Agreement FMBB – Czech Republic – Association FMBB 2019 Geert Bouckaert

2016.07.30 – Agreement FMBB – Czech Republic – Association FMBB 2019 Pospichal

5. Podzimní bonitace CMC

V minulém infoservisu jsem Vás informoval o možnosti konání podzimní bonitace CMC na Moravě. Vzhledem k tomu, že zájem o tuto akci projevilo více zájemců (zatím 16 zvířat), budeme o této možnosti s potenciálním pořadatelem dál jednat. Jednání proběhne na jarní bonitaci CMC. V případě, že dojde k dohodě, bude se podzimní bonitace CMC konat na Moravě. O vývoji situace Vás budeme neprodleně informovat.

Za Výbor CMC
Jaroslav Kratochvíl
Prezident Czech Malinois Clubu

____________________________________________________________________________________

Infoservis 4/2017 (zaslaný 9.4.2017)

 

Vážení,

zde je čtvrtý infoservis pro členy Czech malinois Clubu. Rád bych Vás opět informoval o dění v klubu a novinkách ve světě malinois.

Obsah:

1. Upřesnění změn v novém zkušebním řádu IPO
2. Bonitace na Moravě, aktuální situace
3. Návrh na odvolání Dušana Pospíchala z vedení FMBB
4. Výběrová soutěž Třinec
5. MS FMBB 2017 Halle

1. Upřesnění změn v novém zkušebním řádu IPO

Pracovní komise FCI na svém jednání provedla některé korektury návrhu nového zkušebního řádu IPO, tedy nově IGP (International Gebrauchshunde Prüfung). Zde jsou změny oproti původnímu návrhu:

– Ovladatelnost na zkoušce BH, chůze na vodítku zůstává, chůze bez vodítka nebude do skupiny, ale rovným směrem tam a zpět, včetně klusu a pomalé chůze při cestě zpět.
– Bariera v IPO 1 nebude snížená, ale v plné výšce. Zůstává, že nebude prováděn cvik aport, ale pouze její překonání jedním směrem.
– Metrová překážka pro cvik aport bude pevná jen ve výšce 80 cm, horních 20 cm překážky bude otočných. Tato změna bude na závodech již od začátku roku 2019, na zkouškách bude určité přechodné období pro zavedení nového typu překážky.

2. Bonitace na Moravě, aktuální situace

V minulém infoservisu jsme Vás informovali o možnosti konání bonitace našeho klubu na Moravě. Zatím projevili zájem členové s celkem 16 zvířaty. Na jarní bonitaci klubu v Dolanech se přijedou podívat zástupci zájemce o pořádání. Pokud dojde k dohodě a bude dostatek zájemců, tak by se bonitace měla konat na podzim tohoto roku. O novinkách v této věci Vás budeme včas informovat.

3. Návrh na odvolání Dušana Pospíchala z vedení FMBB

Chtěl bych Vás krátce informovat o návrhu na odvolání Dušana Pospíchala z vedení FMBB. Tento návrh podal náš klub na základě rozhodnutí výboru. Tento návrh se bude projednávat na výroční schůzi FMBB tento rok v Halle.

Důvody pro podání návrhu jsou následující:

– Dušan Pospíchal byl nominován do vedení FMBB Czech Malinois Clubem v roce 2010. V té době byl aktivním členem našeho klubu a logicky se tak stal jeho zástupcem v této organizaci.
– V dalších letech vystoupil z CMC. Po vystoupení z klubu komunikace mezi FMBB a CMC skrze Dušana Pospíchala začala stagnovat. Postupem času však informace přestaly být předávány úplně.
– Na jaře 2016 podal Dušan Pospíchal na MS FMBB ve Francii přihlášku České republiky pro konání MS FMBB 2019. Nejenže o tomto kroku s CMC žádným způsobem nejednal, ale ani CMC o podání přihlášky neinformoval. Naopak požádal vedení FMBB o nezveřejnění konkrétního zájemce o tuto akci.
– Po podání přihlášky na můj přímý dotaz (ústní i písemný) sdělil, že o konání MS FMBB 2019 nemá žádné informace.
– Přesto, že obě předchozí mistrovství pořádaly KCHBO a CMC ve vzájemné spolupráci a podle informací z FMBB by se na tomto modelu nemělo nic měnit, Dušan Pospíchal jedná ohledně této akce naprosto bez jakýchkoliv konzultací s naším klubem.
– Jakékoliv pokusy o komunikaci bojkotuje, respektive odkazuje na to, že CMC kontaktuje, až na to nadejde vhodná doba.
– Vzhledem k výše uvedenému se výbor CMC rozhodl, že Dušan Pospíchal v současné situaci ve vedení FMBB neprezentuje zájmy Federace, a ani zájmy CMC, naopak tyto zájmy poškozuje. Proto jsme navrhli jeho odvolání z výboru FMBB.
– Jako zástupce CMC a České republiky ve výboru FMBB navrhujeme pana Marka Hájka. Marek Hájek je členem našeho klubu, byl ředitelem hlavní kanceláře MS FMBB 2015 v Písku (kde navázal přátelské vztahy s Prezidentem a generálním sekretářem FMBB) a vede přípravu Mistrovství republiky belgických ovčáků v letošním roce. Marek Hájek má bohaté zkušenosti z práce v mezinárodních institucích. Je u něj předpoklad, že bude kvalitně pracovat pro zájem našeho klubu a plemene belgický ovčák jako takového.
– Do Pracovní komise FMBB pro IPO navrhujeme paní Lucii Kaločovou, která bude v této komisi garantem odbornosti a rozhodně přispěje ke zkvalitnění práce této komise. Pro náš klub určitě zajistí kvalitní zpětnou vazbu z práce komise.

4. Výběrová soutěž Třinec

Minulý víkend se konala v Třinci první výběrová soutěž na MR IPO ČKS. Belgičtí ovčáci členů našeho klubu se jí zúčastnili v hojném počtu (celkem 21 z 39 účastníků). Nejlepší výkon závodu předvedl Dan Paleček s Lookerem Mi-Ji, který celkovým ziskem 285 bodů po zásluze zvítězil. V první desítce se umístilo celkem 7 belgických ovčáků malinois. Je dobré zmínit i jedenáctou v pořadí, drobnou fenu tervuerena Finku Deabei Honzy Farkače.

Gratuluji všem, kdo se v Třinci zúčastnili.

5. MS FMBB 2017 Halle

Ve dnech 24.-30.4. se v Halle koná Mistrovství světa FMBB. Je to vrcholná akce plemene belgický ovčák, která se koná kousek za našimi hranicemi. Rád bych všechny milovníky plemene pozval, aby se na tento svátek plemene přijeli podívat a fandit reprezentantům České republiky v jednotlivých disciplínách.

Českou republiku a Czech Malinois Club budou reprezentovat následující dvojice.

IPO:
CZ01 Petr Foltýn, AUZZY Ostraryka
CZ02 Jan Böhm, FORNY ze Soutoku Sázavy
CZ03 Martin Plecháček, ANTRAX Ostraryka
CZ04 Jiří Čejka, CIARA Meggan Bohemia
CZ05 Pavel Hrobař, AL CAMPO Graf Czech
CZ06 Michaela Krupková, ELWIS Lebensborn

Canicross:
Lukáš Marešovský, Anita Andraste Bergerbel
Vilém Čekajle, Castro Fidel Štíhlouš
Jaroslava Marešovská, Cersei Graf Czech
Pavla Hrníčková, Porto Deabei
Alena Zbožínková, Cox ze Six-Bau
Nicole Vošvrdová, Aško z Roderty
Marcela Čápková, Antrax Sabathore
Kateřina Samková, Harmony Star Kwanah
Eva Horňáková, Cecilka ze Six-Bau
Michaela Rubášová, Charon Deabei

Bikejöring:
Jan Lacina, Bokany Malevil Bohemia
Kateřina Burdová, Cayenne Clever Fox
Barbara Lehrmundová, Arrow Bajlo
Natalie Kopperová, Arletta Baar Sorrel Vixen

Přejeme všem reprezentantům hodně úspěchů, nových zážitků a šťastný návrat domů.

S pozdravem

Jaroslav Kratochvíl
Prezident Czech Malinois Clubu

____________________________________________________________________________________

Infoservis 3/2017 (zaslaný 20.3.2017)

 

Vážení,

zde je třetí infoservis Czech Malinois Clubu. Dozvíte se, co informace o dění v klubu, novinky na našem webu i z kynologického světa. Nově budu rád za zpětnou vazbu od Vás jako členů ohledně bonitace. Doufám, že informace pro Vás budou zajímavé a přinesou Vám užitek.

Obsah:

1. Ocenění úspěchů členů našeho klubu ze strany ČKS
2. Nový způsob vydávání krycích listů
3. Informace o novém zkušebním řádu IPO
4. Dotaz k bonitaci klubu na Moravě
5. Informace pro nové členy
6. Canicross na MS FMBB 2017

1. Ocenění úspěchů členů CMC od ČKS

3. března proběhlo v hotelu Astra Srby ocenění výsledků sezóny 2016. V rámci tohoto večera byl předán titul Mistr sportu členům našeho klubu, Petru Foltynovi a Martinovi Plecháčkovi. Toto nejvyšší ocenění, které může sportovec ze strany ČKS obdržet dostali Petr s Martinem za zcela výjimečné úspěchy, kterých s Auzzym a Antraxem v posledních letech dosáhli. Patří jim za to ze strany klubu dík a uznání.

2. Nový způsob vydávání krycích listů

Dle změny chovatelského řádu, schválené členskou schůzí v lednu 2015 je volba krycího psa plně v kompetenci chovatele. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto, že krycí list bude k dispozici ke stažení v členské sekci webu klubu www.malinoisclub.cz

Chovatelé tak budou mít k dispozici dvě varianty postupu vystavení krycího listu:

a) Krytí na vlastní odpovědnost

Stačí stáhnout krycí list z www.malinoisclub.cz a vyplnit ho. Při krytí je třeba krycí list nechat potvrdit majitelem krycího psa. Vyplněný krycí list je třeba do 7 dnů po krytí poslat v originále na adresu: Bc. Dita Finsterle, Veterinární klinika HKVet s.r.o., Na Brně 566, 500 06 Hradec Králové.

Při tomto postupu zodpovídá chovatel za to, že spojení i rodiče splňují všechny podmínky chovatelského řádu Czech Malinois Clubu.

b) Krytí po konzultaci s poradcem chovu

V případě, že chovatel chce pro plánované spojení konzultaci s poradcem chovu, pošle vyplněnou žádost o krycí list elektronicky nebo poštou na adresu poradkyně chovu, Kateřiny Havlové. Adresa: Kateřina Havlová, Příšov 57E, Ledce u Plzně, 330 14 Email: chovatelskakomise@seznam.cz Žádost je třeba poslat na výše uvedenou adresu minimálně 6 týdnů před plánovaným krytím. V případě nedodržení tohoto termínu nelze zaručit včasné potvrzení krycího listu.

Poradce chovu pošle zpět na adresu chovatele, obvykle do 14 dnů od doručení žádosti, vystavený krycí list. Vystavením krycího listu poradcem chovu přebírá za to, že spojení splňuje podmínky chovatelského řádu CMC.

Další postup je stejný jako při variantě 1. Do 7 dnů po krytí pošle chovatel krycí list v originále na adresu: Bc. Dita Finsterle, Veterinární klinika HKVet s.r.o., Na Brně 566, 500 06 Hradec Králové.

3. Informace k novému zkušebnímu řádu IPO

Většina z Vás jistě zaregistrovala diskusi kolem nového zkušebního řádu IPO, respektive kolem nového způsobu provádění cviku aport (odnášení aportu stewardem). Vzhledem k tomu, že se proti této nové verzi aportu zvedla velká vlna nesouhlasu, pozastavilo Prezidium FCI schvalování nového ZŘ a vrátilo ho k přepracování Pracovní komisi FCI.

Poslední únorový víkend se sešla skupina tvůrců nového zkušebního řádu a projednala změny. Výsledkem bylo rozhodnutí o ponechání způsobu provádění cviku aport tak, jak je to v aktuálně platném zkušebním řádu.

Březnové zasedání Pracovní komise FCI novou verzi zkušebního řádu schválilo. Tato verze ještě podléhá definitivnímu schválení Prezidiem FCI, proto berte informaci jako předběžnou.

Pár základních informací:
– Nové znění zkušebního řádu IPO bude platit roku 2019
– Při zkoušce BH se změnilo provádění cviku ovladatelnost. První část cviku je prováděna na vodítku. Po příchodu psovoda k výchozímu bodu, před odchodem do skupinky, psovod psa odpoutá a průchod skupinou osob provede s odpoutaným psem. Po průchodu skupinou osob odchází psovod k výchozímu bodu a provede cviky odložení za pochodu.
– U zkoušky IPO 1 bylo změněno provádění cviků aport. Je prováděn aport volný a přes překážku. U bariéry není prováděn cvik aport. Je prováděno pouze překonání překážky v jednom směru. Výška bariéry je snížena na 1,6 m.
– U zkoušek IPO 2 a 3 nedochází k zásadním změnám.
– Pokud jde o použití obušku, údery zůstávají v platnosti stejně jako u stávající verze ZŘ. Výjimkou je MS FCI, kde byly údery obuškem rozhodnutím Prezidia FCI zrušeny.

4. Dotaz k bonitaci

Klubu byla nabídnuta možnost uspořádání bonitace na Moravě (v blízkosti Ostravy). Vzhledem k tomu, že bychom chtěli vyjít vstříc zájemcům o bonitaci z Moravy a umožnit jim bonitovat v jejich regionu, rozhodli jsme se tuto možnost zvážit.

Obracím se na členy CMC z Moravy, kteří mají zvířata s nimiž plánují účast na bonitaci. Potvrďte prosím svůj zájem, případně i s uvedením předpokládaného termínu, kdy by jste se bonitace zúčastnili (např. podzim 2017) emailem na adresu sis-consult@seznam.cz.

Podle Vašeho zájmu budeme volit termín, kdy bonitaci na jaře pořádat. Budete včas informování.

5. Informace pro nové členy

Pokud jste nově přihlášenými členy Czech Malinois Clubu a neobdrželi jste email s předchozími klubovými infoservisy, je možno je najít a stránkách našeho klubu www.malinoisclub.cz (horní lišta, položka Infoservis).

6. Canicross na MS FMBB 2017

Czech Malinois Club se stal patronem české reprezentace na MS FMBB 2017, které se bude konat ve dnech 26.-30.4. v německém Halle. V Bukové v Merklína se uskutečnil kvalifikační závod. Na základě jeho výsledků se na MS kvalifikovalo 8 žen v kategorii canicross, tři ženy v kategorii bikejöring a dva muži v kategorii canicross. Podle předvedených výkonů budou canicrossoví reprezentanti z ČR mít reálné šance atakovat medailová umístění. Držme jim palce.

Přeji Vám všem co nejlepší začátek sezóny 2017.
S pozdravem

Jaroslav Kratochvíl
Prezident Czech Malinois Clubu

____________________________________________________________________________________

Infoservis 2/2017 (zaslaný 27. 2. 2017)

 

Vážení,

zasílám Vám druhý infoservis pro členy našeho klubu. Tentokrát se týká výhradně tématu, o němž se aktuálně velice mluví, Cereberální dysfunkce (Ataxie) u belgických ovčáků malinois. Využili jsme možnosti a požádali jsme členku Chovatelské komise našeho Klubu, která je odborníkem v oblasti genetiky o zpracování komplexnější informace na dané téma.

Nejprve bych rád paní Michaelu Krupkovou krátce představil z profesního hlediska.

Mgr. Michaela Krupková PhD.

– Absolvent oboru Genetika na Přírodovědecké fakultě UK.
– Absolvent postgraduálního studia „Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie“ na 1. Lékařské fakultě UK.
– V současnosti pracuje v Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. Lékařské fakulty UK a na této fakultě také vyučuje.

Na naši prosbu zjistila aktuální výsledky výzkumu a studií o dané genetické vadě a tyto výsledky, včetně odkazů na příslušné zdroje shrnula ve svém článku, který přikládám. Pokud by jste měli zájem o odborné texty, z nichž čerpala, budou Vám k dispozici v členské sekci serveru klubu www.malinoisclub.cz (přístupné po přihlášení).

 

Cereberální ataxie

 

Pokud by jste měli zájem o další informace na dané téma, můžete autorku kontaktovat na mailu m.krupkova@seznam.cz

Doufám, že Vám níže uvedené informace budou prospěšné.

S pozdravem

Jaroslav Kratochvíl
Prezident Czech Malinois Clubu

____________________________________________________________________________________

 

Infoservis 1/2017 (zaslaný 23. 2. 2017)

 

Vážení,

pro zlepšení informovanosti členů Czech Malinois Clubu jsme se rozhodli prostřednictvím mailu informovat o aktuálních novinkách v životě našeho klubu. Ve formě tohoto občasníku budete mít přehled o dění v klubu i aktualitách, týkajících se plemene belgický ovčák. Mailový infoservis by měl členům nahradit dříve vycházející klubový zpravodaj.

Kromě informací o novinkách bude tento infoservis také využíván pro získání zpětné vazby od členů klubu na témata, která jsou pro život klubu důležitá.

Obsah:
1) Registrace stanov spolku dle nového Občanského zákoníku
2) Zahájení práce chovatelské komise klubu
3) Akce klubu v roce 2017
4) Canicrossová reprezentace na MS FMBB 2017
5) Cereberální dysfunkce (Ataxie)

1) Registrace stanov spolku dle nového Občanského zákoníku

Chtěl bych členy klubu informovat, že ke dni 8.2.2017 byl proveden zápis nových stanov CMC u Městského soudu Praha dle nového Občanského zákoníku . Rád bych také uvedl na pravou míru nepravdivé informace, které zazněly na členské schůzi v lednu. Požádal jsem po schůzi o vyjádření JUDr. Petra Šlaufa, odborníka na nový Občanský zákoník a tvůrce stanov ČMKU. Z jeho vyjádření: Registrace nových stanov v únoru 2017 nemohla mít žádný vliv na existenci klubu, účast členů na výběrových závodech a činnost klubu. Nemohla také způsobit žádný postih klubu ze strany státních orgánů, jediným rizikem byla případná omezená možnost čerpat dotace před registrací stanov.

2) Zahájení práce chovatelské komise klubu

Na základě schválení členskou schůzí CMC dne 21.1. byla zahájena práce Chovatelské komise klubu. Na stránkách klubu www.malinoisclub.cz byl nově vytvořen odkaz Chovatelská poradna (malinoisclub.cz/chovatelska-poradna/). Zde je pro nové chovatele k dispozici přehledný postup, co je třeba udělat pro úspěšné zahájení chovu v našem klubu. Dále jsou zde popsány jednotlivé administrativní kroky chovatele v průběhu chovu od krytí až po zápis vrhu s odkazy na příslušné formuláře.

Byl vytvořen jednotný mailový kontakt pro veškerou korespondenci s chovatelskou komisí: chovatelskakomise@seznam.cz

Složení chovatelské komise:
Poradce chovu: Kateřina Havlová – 737 383 846
Evidence a agenda dokladů k zápisu vrhů: Bc. Dita Finsterle – 605 721 786
Evidence zdraví chovu BO a DNA profilů – Mgr. Michaela Krupková PhD.

3) Akce klubu v roce 2017

Na webových stránkách klubu byly zveřejněny termíny bonitací a Mistrovství republiky BO v roce 2017:

Jarní bonitace – 20.5.2017 – Dolany
Mistrovství republiky belgických ovčáků – 21.-22.10.2017 – Dolany
Podzimní bonitace – 11/2017 – Sezemice (termín bude upřesněn)

Klub nabízí možnost pořádání vzdělávacích akcí pro členy (praktický seminář o výcviku, seminář na téma problematiky chovu apod.) V případě, že by jste kdokoliv z Vás měl zájem a nápad na konkrétní akci, obraťte se na mail sis-consult@seznam.cz nebo tel. 777 223 352. Pokusíme se Vašim přáním vyhovět.

4) Canicrossová reprezentace na MS FMBB 2017

Dle rozhodnutí členské schůze se CMC stal garantem reprezentace ČR v canicrossu na MS FMBB 2017 v německém Halle. Partnery klubu, kteří podpoří reprezentanty v canicrossu na MS, se stala společnost Non-stop dogwear.no a internetový server Behejsepsem.cz.

Dne 11.3. se bude v Bukové u Merklína konat kvalifikační závod pro výběr reprezentace. Pro veškeré informace o závodě, možnosti účasti na MS FMBB a canicrossu vůbec kontaktujte paní Jaroslavu Marešovskou, na telefonu 608 133 069 nebo na email: JARKAK@email.cz

Informace najdete také ve facebookové skupině Mushingové sporty s belgickými ovčáky

https://www.facebook.com/groups/385592528466936/

5) Cereberální dysfunkce (Ataxie)

Tato dědičná genetická porucha je v současnosti předmětem mnoha diskusí na Internetu. Jedná se o závažné, geneticky dědičné onemocnění, které postihuje štěňata od 8 do 17 týdne věku a končí utracením nemocných zvířat.

Informace o tomto onemocnění naleznete například na níže uvedených odkazech (Aj, Nj):

https://www.vetinfo.com/cerebellar-ataxia-in-dogs.html

http://www.genetics.unibe.ch/research/documents_dogs/cerebellar_ataxia_in_the_malinois/index_eng.html

Od konce roku 2016 je možné nechat svá zvířata na tuto genetickou vadu testovat v laboratořích Laboklin a Optigen.

http://www.laboklin.de/pages/php/news.php?lang=cz

http://www.optigen.com/

Děkuji za pozornost, kterou jste výše uvedeným informacím věnovali.
Přeji úspěšný začátek kynologické sezóny 2017 a těším se na setkání na některé z kynologických akcí.

S pozdravem

Jaroslav Kratochvíl
Prezident Czech Malinois Clubu