Ceník CMC

POPLATKY PRO CHOVATELE KLUBU CMC

PoložkaČlen CMC (Kč)Bez členství CMC (Kč)
bonitace
(popisná přehlídka + povahový test)
500,- Kč1500,- Kč
opakování části “B” povahového testu200,- Kč200,- Kč
vystavení krycího listu ZDARMA5000,- Kč
výjimka ze Zápisního řádu CMC (včetně nedodržení termínu) 1000,- Kč2000,- Kč
inzerce na webových stránkách CMC ZDARMA po registraci300,- Kč/měsíc
zasílací poplatek (poštovné) cenník ČPcenník ČP

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

členství v klubu 700 Kč
invalidé, studenti denního studia 350 Kč
důchodci nad 65 let 350 Kč
rodinný člen 350 Kč
rodinný člen mladší 18 let 100 Kč
jednorázové zápisné pro nového člena 100 Kč
ztráta členské průkazky; nenahlášení
změn v osobních údajích (změna adresy, jména,…)………………………………
100 Kč