Žádost o krycí list

Informace o vystavování krycího listu

 

Krycí list je k dispozici ke stažení v členské sekci klubu. Dle platného chovatelského řádu CMC je volba krycího psa plně v kompetenci chovatele. Musí však při tom dodržet podmínky chovatelského řádu klubu. V případě jejich nedodržení se chovatel vystavuje riziku postihu, případně dokonce nevystavení průkazů původu potomkům.

Zájemce o krytí může zvolit jeden ze dvou postupů:

 

  1. Krytí na vlastní odpovědnost – stačí stáhnout krycí list z www.malinoisclub.cz a vyplnit ho. Při krytí je třeba krycí list nechat potvrdit majitelem krycího psa. Vyplněný krycí list je třeba do 7 dnů po krytí poslat v originále na adresu: Bc. Dita Finsterle, Veterinární klinika HKVet s.r.o., Na Brně 566, 500 06 Hradec Králové.
    Při tomto postupu zodpovídá chovatel za to, že spojení i rodiče splňují všechny podmínky chovatelského řádu Czech Malinois Clubu.
  2. Krytí po konzultaci s poradcem chovu – v případě, že chovatel chce pro plánované spojení konzultaci s poradcem chovu, pošle vyplněnou žádost o krycí list elektronicky nebo poštou na adresu poradkyně chovu, Kateřiny Havlové. Adresa: Kateřina Havlová, Příšov 57E, Ledce u Plzně, 330 14 Email: chovatelskakomise@seznam.cz Žádost je třeba poslat na výše uvedenou adresu minimálně 6 týdnů před plánovaným krytím. V případě nedodržení tohoto termínu nelze zaručit včasné potvrzení krycího listu.

Poradce chovu pošle zpět na adresu chovatele, obvykle do 14 dnů od doručení žádosti, vystavený krycí list. Vystavením krycího listu poradcem chovu přebírá za to, že spojení splňuje podmínky chovatelského řádu CMC.

Další postup je stejný jako při variantě 1. Do 7 dnů po krytí pošle chovatel krycí list v originále na adresu: Bc. Dita Finsterle, Veterinární klinika HKVet s.r.o., Na Brně 566, 500 06 Hradec Králové.

 

Krycí list je ke stažení v členské sekci po přihlášení

Kompletní informace k chovu naleznete v Zápisním – Chovatelském řádu CMC – ZDE