přehled CJM přenašeči

CJM seznam ke dni 25.8.2020