přehled SDCA přenašeči

SDCA seznam ke dni 28.8.2020