Kluboví šampioni

KLUBOVÝ ŠAMPION CMC

VÝSTAVNÍ ŠAMPION CMC

 • 2 ČKŠ CMC + 2x CACIB
 • 2 ČKŠ CMC + 3x r.CACIB
 • 2 ČKŠ CMC + 2x r.CACIB + 1x CAC
 • 2 ČKŠ CMC + CACIB a 2x CAC
 • 2 ČKŠ CMC + 4x CAC, ale z toho minimálně 2 z MVP
 • 2 ČKŠ CMC + r. CACIB, r.CAC a 2x CAC

(jedno ČKŠ CMC může být nahrazeno Res.ČKŠ CMC)

Na klubové výstavě CMC se zadává čekatelství pro Šampiona CMC (ČKŠ CMC, Res. ČKŠ CMC) ve třídě otevřené, pracovní a vítězů. Podmínka k získání těchto ocenění je členství v CMC. Pes nebo fena, který získá známku výborná a umístí se nejlépe ve třídě ze psů v majetku člena CMC (čili první výborný pes/fena, třeba i po psech/fenách nečlenů CMC) získá certifikát – čekatelství (ČKŠ CMC). Jelikož se Klubová výstava koná pouze 1x za rok, zadává se i res. čekatelství (Res. ČKŠ CMC), které získá další (čili druhý) výborný pes/fena v majetku člena CMC. To znamená, ze se v každé výse jmenované výstavní třídě zadávájí 2 čekatelství, jedno plné a jedno res. čekatelství. 
CAC a CACIB nemusí být z naší země (např. CWC Polsko, CAC Slovensko apod.).

PRACOVNÍ ŠAMPION CMC

(podmíněno získáním CACT)
CACT – čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice, na kterých jsou discipliny schválené pro udělování tohoto titulu a zařazených na základě požadavků členů ČMKU do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok.
CACT se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži , pokud není propozicemi uvedeno jinak, umístili na 1. místě v I. ceně (v každém plemeni) nebo splnili předepsaný bodový limit. Druhý pes v pořadí v I.ceně nebo se splněným bodovým limitem může obdržet Res. CACT.

KLUBOVÝ JUNIORŠAMPION CMC

 • 2 JČKŠ CMC + 1 CAJC nebo CAC
 • 1 JČKŠ CMC + do věku 24 měsíců psa/feny získat alepsoň 2x CAJC
 • 1 JČKŠ CMC + 1 CAJC a 1 CAC
 • 1 JČKŠ CMC + 2x CAC
 • 1 JČKŠ CMC + CAJC (CAC) + jakékoliv vítězství ve třídě mladých

(jedno JČKŠ CMC může být nahrazeno Res.JČKŠ CMC)

Na klubové výstavě CMC se zadává čekatelství pro Junioršampiona CMC (JČKŠ CMC) ve třídě mladých a mezitřídě, avšak pes nesmí přesáhnout věk 18 měsíců. Podmínka k získání těchto ocenění je členství v CMC.
Pes nebo fena, který získá známku výborná a umístí se nejlépe ve třídě ze psů v majetku člena CMC (čili první výborný pes/fena, třeba i po psech/fenách nečlenů CMC) získá certifikát – čekatelství (JČKŠ CMC). Jelikož se Klubová výstava koná pouze 1x za rok, zadává se i res. čekatelství (Res. JČKŠ CMC), které získá další (čili druhý) výborný pes/fena v majetku člena CMC. To znamená, ze se v každé výse jmenované výstavní třídě zadávájí 2 čekatelství, jedno plné a jedno res. čekatelství. 
CAC, CAJC nebo vítěz mladých nemusí být z naší země (např. CWC Polsko, CAC Slovensko apod.).

KLUBOVÝ SENIORŠAMPION CMC

 • 1x SČKŠ CMC + jakékoliv vítězství ve třídě veteránů (seniorů)

(jedno SČKŠ CMC může být nahrazeno Res.SČKŠ CMC)
Na klubové výstavě CMC se zadává čekatelství pro Senioršampiona CMC (SČKŠ CMC, Res. SČKŠ CMC) ve třídě seniorů. Podmínka k získání těchto ocenění je členství v CMC. Pes nebo fena, který získá známku výborná a umístí se nejlépe ve třídě ze psů v majetku člena CMC (čili první výborný pes/fena, třeba i po psech/fenách nečlenů CMC) získá certifikát – čekatelství (SČKŠ CMC). Jelikož se Klubová výstava koná pouze 1x za rok, zadává se i res. čekatelství (Res. SČKŠ CMC), které získá další (čili druhý) výborný pes/fena v majetku člena CMC. To znamená, ze se ve výse jmenované výstavní třídě zadávájí 2 čekatelství, jedno plné a jedno res. čekatelství.