Zápisní řád ČMKU

Upozorňujeme chovatele, že od 1.4.2021 platí nový Zápisní řád Českomoravské kynologické unie, který přináší řadu změn, včetně např. omezení počtu vrhů u chovné feny v jednom kalendářním roce. Zápisní řád ČMKU je nadřazen zápisnímu řádu klubu CMC. V případě odlišností mezi zápisním řádem CMC a zápisním řádem ČMKU bezpodmínečně platí ustanovení řádu ČMKU 13-zapisni-rad-cmku-platny-od-1.4.2021 zvýrazněné změny