Podmínky chovnosti

Aktuální podmínky chovnosti (platné od 1. 1. 2013):

  • čistokrevnost, ověřená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI, v případě importovaných jedinců splnění podmínky přeregistrace
  • vyhodnocení RTG dysplazie kyčelního (DKK) a loketního kloubu (DLK) s nejvyšším povoleným stupněm pro zařazení do chovu HD-C nebo 2/2. RTG musí být vyhodnoceno určeným veterinářem klubem CMC – MVDr. Jaromír Ekr
  • doporučené je RTG vyšetření spondylózy, OCD a LTV
  • úspěšné absolvování bonitace pořádané klubem
  • dosažení minimální věkové hranice, která činí pro psy i feny 18 měsíců (bonitace se může absolvovat od 15.měsíců věku psa či fenky)
  • DNA profil stanovený v laboratoři molekulární genetiky Genomia s.r.o. dle normy ISAG2006 či vyšší.
  • doporučené je genetické vyšetření ataxie (SDCA1, SDCA2), kardiomyopatie s juvenilní mortalitou (CJM), atrofie CNS (centrální nervové soustavy) s mozečkovou ataxií (CACA), degenerativní myelopatie (DM) a lokusu D (modré zbarvení)