Členství v klubu


Členem CMC se může stát každý po splnění předepsaných podmínek, tedy podáním přihlášky a zaplacením zápisného a členského příspěvku. Nejprve je třeba vyplnit přihlášku. Písemná přihláška musí být opatřena vlastnoručním podpisem a doručena odpovědné osobě:

  • poštou (ne doporučenou) na adresu : Lucie Kaločová, Prstná 92,  Petrovice u Karviné 735 72.

Platbu zápisného a členského příspěvku proveďte na účet CMC: 2900559271/2010

Jako variabilní symbol uveďte číslo telefonu člena, za kterého platíte, pokud možno uveďte jméno člena do zprávy pro příjemce. Usnadníte tím další komunikaci s pokladníkem a přiřazení platby.

Nový člen zaplatí jednorázové zápisné + členský příspěvek na celý rok.

Platba zápisného se týká i stávajících členů CMC, kteří nezaplatili členský příspěvek do 31.1.

Členství vzniká zaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok, po zaplacení obdržíte členskou kartičku na daný kalendářní rok.

Členské příspěvky

členství v klubu 700,- Kč
invalidé, studenti denního studia 350,- Kč
důchodci nad 65 let 350,- Kč
rodinný člen 350,- Kč
rodinný člen mladší 18 let 100,- Kč
jednorázové zápisné pro nového člena 100,- Kč
ztráta členské průkazky, nenahlášení změn
v osobních údajích (změna adresy, jména,)…
100,-Kč