RTG

DKK

DKK (dysplazie kyčelního kloubu) je vývojová anomálie charakterizovaná nevratnými tvarovými změnami v kyčelním kloubu. Nesourodost kloubních ploch v dysplastickém kloubu vede k rozvoji artrózy. Výsledkem je snížená hybnost a v pokročilém stádiu i bolestivost. Jedná se o multifaktoriální onemocnění a na jeho vzniku se podílí několik faktorů, a to dědičnost, výživa, rychlost růstu, fyzická zátěž, osvalení pánevních končetin.

DLK

DLK (dysplazie loketního kloubu) je stejně jako DKK vývojové onemocnění. Stejně jako u DKK má na rozvoj onemocnění vliv dědičnost, rychlost růstu, výživa, zátěž. Obvyklým příznakem u dysplazie lokte je kulhání, vytáčení postižené končetiny od těla, případně úplné odlehčení postižené končetiny. První příznaky mohou být zaznamenány již ve 4 měsících stáří. S postupujícím věkem probíhají v dysplatickém kloubu artrotické změny (vzniká artróza).

SA

SA (spondylóza) je degenerativní onemocnění páteře, které je charakterizováné přítomností výrůstků/ostruh na obratlech. Tyto výrůstky mohou časem začít vytvářet můstky a dojít tak až ke srůstu páteřních obratlů. Hlavními příznaky jsou ztuhlost hřbetu, kulhání, změny kroku a bolestivost, neochota k ke skákání.  Jedná se o multifaktoriální onemocnění. Na jeho výskytu se podílejí jak faktory prostředí, tak i faktory genetické.

OCD

OCD (osteochondróza) je onemocnění chrupavek na kloubních plochách dlouhých kostí. Vzniká nejčastěji v ramenním kloubu, ale může postihovat i jiné typy kloubů. Vyskytuje se převážně u mladých, rostoucích psů velkých plemen. Na vzniku osteochondrózy se podílí více faktorů – dědičnost, plemenná predispozice, rychlost růstu i výživa. Na chrupavkách kloubních ploch dlouhých kostí dochází k zesílení chrupavky, k nedostatečnému spojení s pod ní ležící kostí, a tím také k narušení krevního zásobení a výživy a následnému odumírání. Odumřelá část chrupavky se může vlivem pohybu kloubu odloučit do kloubní dutiny. Zde pak působí jako cizí těleso a způsobuje bolestivost, nestabilitu kloubu a časem vznik artrózy. Tento stav je již výrazně bolestivý a projevuje se kulháním.  

LTV

LTV (lumbosacral transitional vertebra neboli přechodový obratel) je vrozená (kongenitální) anomálie páteře, která bývá asociována s výskytem syndromu Cauda equina. Přechodový obratel se může vyskytnout na kterémkoli přechodu mezi dvěma úseky páteře. Nejvíce sledovaný je přechodový obratel mezi bedry a křížovou kostí. Existuje několik typů klasifikací LTV. Dle Flückiger et al. je  LTV 0 (normální anatomický stav), LTV 1 (trnové výběžky (proc. spinosus) 1. a 2. křížového obratle (S1 a S2) jsou oddělené), LTV 2 (křížový obratel (S1) je úplně oddělený od od 2.a 3. křížového obratle (S2 a S3), příčné výběžky (proc. transversus) jsou formovány symetricky a mohou se dotýkat pánve), LTV 3 (křížový obratel (S1) je úplně oddělený od od 2.a 3. křížového obratle (S2 a S3), příčné výběžky (proc. transversus) jsou formovány asymetricky, jsou různě deformované a kontakt s pánví je stranově rozdílný). Pokud má pes LTV 1, nemusí mu to po celý život způsobit zdravotní problémy. Jedinec s LTV 3 ale už může mít výrazné pohybové problémy v poměrně útlém věku.

Předpokládá se vliv dědičnosti, proto dle mezinárodních doporučení je vhodné nepouštět do chovu těžší formy LTV (LTV 3) a LTV 1 je ideální spojit s jedincem LTV 0, aby nedocházelo k výskytu těžších forem LTV. 

Reference:

Glundig D. et al. Genetic background of lumbosacral transitional vertebrae in German shepherd dogs. Journal of Small Animal Practice (2021) 62, 967–972DOI: 10.1111/jsap.13380